Servicii funerare

Servicii funerare - Îmbălsămare

134567

Servicii Funerare Pompe Funebre Bucuresti 0769.99.00.00 Non Stop
Pompe Funebre Servicii Funerare Bucuresti 0769.99.00.00 NONSTOP
Pompe Funebre Servicii Funerare Complete Bucuresti Sector 1.2.3.4.5.6 si Ilfov 0769.99.00.00 NON STOP.

Casa Funerara Bucur ofera servicii funerare complete, de pompe funebre si produse funerare de inalta calitate la cele mai mici preturi din Bucuresti, judetul Ilfov. Experienta, profesionalismul si seriozitatea le punem in slujba dumneavoastra pentru a beneficia de un real ajutor.Echipa noastra va sta la dispozitie 24/24 si 7 zile / 7 oferind sprijin tuturor celor ce doresc sa apeleze la noi.

Vizitati > http://www.funerarii-bucuresti.ro/ sau contactati-ne telefonic pentru a primi consultanta gratuita.

Servicii Funerare ~ Gama Completa
Medic constatare deces, imbalsamare, toaletare decedat, impachetare, manipulare (sicriu / defunct), transport funerar (intern / international), transport (invitati / insotitori), preluare zona cargo, repatriere - expatriere, livrare sicriu, asezare decedat in sicriu , intocmire acte necesare inhumarii / incinerarii (certificat de deces, adeverinta inhumare, adeverinta sanepid / procuratura), inchiriere catafalc cu lumini, intermediere acte loc de veci, organizare ( parastas / pomenire / pomana), inscriptionat cruce, depunere capela, preot, dascal, cor bisericesc, transport (coroane / jerbe / flori), organizare procesiune funerara, achizitionare produse si efecte funerare, amenajare loc de veci, consultanta intocmire dosar ajutor.

Produse Funerare ~ Gama Completa
Sicrie (lux / traditionale), accesorii sicriu (manere / suruburi / crucifix), garnituri sicriu (respete), set orare, urne funerare, cruci( lemn / fier / marmura), monumente funerare, poze ceramica, catafalc cu lumini, capac frigorific, felinare ornamentale, coroane, jerbe, coronite, flori, prosoape, batiste, esarfe, doliu ( piept / usa), iconite sfintite, candele, lumanari, coliva, colaci (Cap / Prescure / Arhanghel), pachete cu produse de dulce sau de post, vase cu mancare gatita.

Pompe Funebre Servicii Funerare Complete Bucuresti Sector 1 - 0769.99.00.00 NON STOP Aviatorilor, Aviatiei, Baneasa, Bucurestii Noi, Damaroaia, Piata Domenii, Piata Chibrit, Chitila, Gara de Nord, Gara Basarab, Calea Grivitei, Piata Victoriei, Floreasca, Dorobanti, Pajura, Pipera, Primaverii, Piata Romana, 1 Mai (Ion MIhalache), Dinicu Golescu, Matache, Mircea Vulcanescu, Berzei, Magheru, Kiseleff, Herastrau, Titulescu, Banu Manta, Calea Victoriei, Iancu de Hunedoara, Dorobanti Perla, Lahovari, Dorobanti Capitale, Baneasa Sisesti, Iancu Nicolae, Schitu Magureanu, Bazilescu, Casin, Calea Floreasca, Verdi, Beller, Glinka, Bizet, I.L. Caragiale, Witing, Plevnei, Jiului, Poligrafiei, Fantana Miorita, Expozitiei, Straulesti, Nordului, Ion Ionescu de la Brad, Gloriei, Aerogarii, Laminorului, Mircea Eliade, Constanti Prezan, Lascar Catargiu, Stirbei Voda, Ion Campineanu, I.G. Duca, Clucerului, Ciuperca, Amzei, Smaranda Braescu, Burileanu, Nicolae Caramfil, Somesul Rece, Ionescu Sisesti, Turda, Ficusului.

Pompe Funebre Servicii Funerare Complete Bucuresti Sector 2 - 0769.99.00.00 NON STOP Colentina, Iancului, Avrig, Mosilor, Tei, Teiul Doamnei, Barbu Vacarescu, Doamna Ghica, Obor, Pantelimon, Stefan cel Mare, Vatra Luminoasa, Andronache, Armeneasca, Doamna Oltea, Reinvierea, Jean Luis Calderon, Pierre de Coubertin, Carol I, Piata Rosetti, Vasile Bacila, Radovanu, Fundeni, Baicului, Ferdinand, Foisor, Pache Protopopescu, Iulia Hasdeu, Vergului, Piata Gemenii, Mihai Eminescu, Tunari, Polona, Iancului, Dacia, Gradina Icoanei, Dimitrov, Fainari, Lacul Tei, Grigore Moisil, Maica Domnului, Socului, Ritmului, Iancului, Dacia.

Pompe Funebre Servicii Funerare Complete Bucuresti Sector 3 - 0769.99.00.00 NON STOP Titan, Balta Alba, Dristor, Dudesti, Mihai Bravu, Unirii, Piata Alba Iulia, Decebal, Nerva Traian, Bobocica, Vitan, 1 Decembrie 1918, Baba Novac, Lia Manoliu, Bd. Basarabia, Bd. Chisinau, Delfinului, Parc IOR, Morarilor, Campia Libertatii, Calea Calarasilor, Theodor Pallady, Piata Muncii, Liviu Rebreanu, Camill Ressu, Salajan, Trapezului, Matei Ambrozie,Piata Universitatii, Matei Basarab, Mircea Voda, Corneliu Coposu, Coltei, Batiste, Splaiul Unirii, Splaiul Independentei, Ramnicu Sarat, Ramnicu Valcea, Racari, Fizicienilor, Elie Radu, Energeticienilor, Nicolae Grigorescu, Ozana, Jean Steriadi, Iioara, Minis, Novaci, Prevederii, Macaralei, 23 August, Faur, Soseaua Garii Catelu, Potcoava, Codrii Neamtului, Barajul Dunarii, Barajul Lotrului, Octavian Goga.

Pompe Funebre Servicii Funerare Complete Bucuresti Sector 4 -0769.99.00.00 NON STOP Berceni, Aparatorii Patriei, Big Berceni, Constantin Brancoveanu, Dimitrie Cantemir, Drumul Gazarului, Toporasi, Sura Mare, Eroii Revolutiei, Bellu, Giurgiului, Nitu Vasile, Emil Racovita, Cutitu de Argint, Toporasi, Alexandru Obregia, Piata Covasna, Piata Resita, Oltenitei, Secuilor, Budimex, Tineretului, Vacaresti,Bd. Dimitrie Cantemir, Parcul Carol, 11 Iunie, Piata Unirii, Filaret, Soseaua Viilor, Dumitru Petrescu, Iriceanu, Panselelor, Soldanului, Mariuca, Bagdasar - Arseni, IML,Sf. Ioan, Vitan Barzesti, Luica, Dimitrie Leonida, Straja, Huedin, Lamotesti, Alunisului, Pieptanari, Piata Progresul, Marasesti, Comfort City, Timpuri Noi, Piata Norilor, Pridvorului, Visana, Trestiana, Asmita Gardens, Turnu Magurele, Budapesta, Costache Stamate, Tomesti, Serban Voda.

Pompe Funebre Servicii Funerare Complete Bucuresti Sector 5 - 0769.99.00.00 NON STOP 13 Septembrie, Rahova, Panduri, Piata Geroge Cosbuc, Piata Chirigii, Petre Ispirescu, Barca, Margeanului, Soseaua Alexandriei, Calea Rahovei, Dealul Spirii, Ferentari, Regina Maria, Viilor, Cotroceni, Izvor, Eroilor, Antiaeriana, Magurele, Drumul Sarii, Humulesti, Kogalniceanu, Regina Elisabeta, Prosper, Nasaud, Pecineaga, Ilina, Sebastian, Rond Cosbuc, Trafic Greu, Zetari, Salaj, Marriott, Stefan Odobleja, Plevnei.

Pompe Funebre Servicii Funerare Complete Bucuresti Sector 6 - 0769.99.00.00 NON STOP Drumul Taberei, Militari, Crangasi, Apusului, Dezrobirii, Apaca, Politehnica, Grozavesti, Regie, Semanatoarea, Lacul Morii, Uverturii, Virtutii,Lujerului, Armata Poporului, Iuliu Maniu, Ceahlau, Constructorilor, Favorit, Sibiu, Compozitorilor, Moghioros, Moinesti, Raul Doamnei, Costantin Brancusi, Romancierilor, Prelungirea Ghencea, Ghencea, Valea Ialomitei, Valea Oltului, Tricodava, Hanul Haiducilor, Preciziei, Vladeasa, Razoare, Vasile Milea, Frigocom, Targu Neamt, Orizont, Giulesti, Gorjului, Veteranilor, Dreptatii, Pacii, Bd. Timisoara, Cocosul Rosu, Preciziei, Valea Cascadelor.

Pompe Funebre Servicii Funerare Complete Ilfov - 0769.99.00.00 NON STOP 1 Decembrie, Afumati, Balotesti, Balaceanca, Berceni, Bragadiru, Branesti, Buftea, Catelu, Cernica, Chiajna, Chitila, Ciolpani, Ciorogarla, Clinceni, Corbeanca, Cornetu, Dascalu, Darvari, Dimieni, Dobroesti, Domnesti, Dragomiresti, Fundeni, Ghermanesti, Glina, Izvorani, Jilava, Magurele, Moara Vlasiei, Mogosoaia, Otopeni, Pantelimon, Pipera, Popesti Leordeni, Saftica, Sintest, Snagov, Stefanesti, Tamasi, Tancabesti, Tunari, Voluntari, Zurbaua.

Sicrie complet echipate, Cruci, Transport inmormantare, Transport sicriu la domiciliu gratuit, Transport funerar, Consultanta gratuita, Acte necesare inhumarii / incinerarii, Constatare deces, Imbalsamare decedat, Repatriere - Expatriere, Certificat deces, Adeverinta inhumare, Inmormantare, Incinerare umana, Monumente funerare, Depunere capela, Preot, Locuri de veci.Servicii funerare, Servicii funerare Bucuresti, Servicii funerare sector 1,2,3,4,5,6 , Servicii funerare Non stop, Servicii funerare complete, Servicii funerare Non stop, Servicii funerare de urgenta, Servicii de pompe funebre, Servicii funerare Ilfov Non stop, Urgente servicii funerare.Funerare complete Non stop, Funerare complete Bucuresti, Funerare complete sector 1,2,3,4,5,6 , Funerare complete urgente, Funerare complete Ilfov, Funerare Non stop Bucuresti, Funerare Non stop sector 1,2,3,4,5,6 , Funerare Non stop urgente, Funerare Non stop Ilfov, Funerare Bucuresti sector 1,2,3,4,5,6 , Funerare Non stop urgente,Funerare Bucuresti urgente, Funerare sector 1,2,3,4,5,6 urgente, Funerare Ilfov urgente.Pompe funebre complete, Pompe funebre Bucuresti, Pompe funebre sector 1,2,3,4,5,6 , Pompe funebre Non stop, Pompe funebre Ilfov, Pompe funebre urgente, Antreprenor pompe funebre Bucuresti Ilfov. Agentie Funerara Bucuresti, Agentie de pompe funebre Bucuresti, Agentie Funerara Ilfov, Agentie de pompe funebre Ilfov.Funebre complete non stop, Funebre complete urgente, Funebre complete Bucuresti, Funebre complete Bucuresti sector 1,2,3,4,5,6 , Funebre complete Ilfov, Funebre Non stop urgente, Funebre Non stop Bucuresti, Funebre Non stop Ilfov, Funebre Bucuresti sector 1,2,3,4,5,6 , Urgente pompe funebre, Onorarii complete Non stop.Casa funerara Bucuresti, Casa mortuara Bucuresti, Casa funerara Ilfov, Casa mortuara Ilfov, Casa funerara Non stop, Casa mortuara Non stop, Funeral home Bucuresti, Funeral home Bucharest, Funeral home Ilfov.

Casa Funerara Bucur

Casa Funerara Bucur ofera servicii funerare complete, de pompe funebre si produse funerare de inalta calitate la cele mai mici preturi din Bucuresti, judetul Ilfov. Experienta, profesionalismul si seriozitatea le punem in slujba dumneavoastra pentru a beneficia de un real ajutor.Echipa noastra va sta la dispozitie 24/24 si 7 zile / 7 oferind sprijin tuturor celor ce doresc sa apeleze la noi.

Vizitati > http://www.funerarii-bucuresti.ro/ sau contactati-ne telefonic pentru a primi consultanta gratuita.

Servicii Funerare ~ Gama Completa
Medic constatare deces, imbalsamare, toaletare decedat, impachetare, manipulare (sicriu / defunct), transport funerar (intern / international), transport (invitati / insotitori), preluare zona cargo, repatriere - expatriere, livrare sicriu, asezare decedat in sicriu , intocmire acte necesare inhumarii / incinerarii (certificat de deces, adeverinta inhumare, adeverinta sanepid / procuratura), inchiriere catafalc cu lumini, intermediere acte loc de veci, organizare ( parastas / pomenire / pomana), inscriptionat cruce, depunere capela, preot, dascal, cor bisericesc, transport (coroane / jerbe / flori), organizare procesiune funerara, achizitionare produse si efecte funerare, amenajare loc de veci, consultanta intocmire dosar ajutor.

Produse Funerare ~ Gama Completa
Sicrie (lux / traditionale), accesorii sicriu (manere / suruburi / crucifix), garnituri sicriu (respete), set orare, urne funerare, cruci( lemn / fier / marmura), monumente funerare, poze ceramica, catafalc cu lumini, capac frigorific, felinare ornamentale, coroane, jerbe, coronite, flori, prosoape, batiste, esarfe, doliu ( piept / usa), iconite sfintite, candele, lumanari, coliva, colaci (Cap / Prescure / Arhanghel), pachete cu produse de dulce sau de post, vase cu mancare gatita.
Prețuri începând de la: 10 lei

Servicii oferite

 • Îmbălsămare
  Casa Funerara Bucur
  Bucureşti SECTOR 3
  0769990000 office@funerarii-bucuresti.ro
  Str.
  http://www.funerarii-bucuresti.ro
  Casa Funerara Bucur

   

  Servicii funerare complete Gorj
  Un serviciu funerar nu este tocmai ceea ce vreunul dintre noi ne-am putea dori. Insa, in orice moment al vietii noastre, este posibil sa avem parte de el.
  Durerea familiilor, rudelor si prietenilor nostri nu are niciun echivalent. Tristetea lor nu poate fi compesata de nimic. Decat intr-o mica masura prin decenta, sobrietate si eleganta. Este exact ceea ce noi va putem oferi, pentru ca cel mai misterios si nefericit moment al vietii sa fie trecut memorabil si demn.
  Din pacate, este tot ceea ce noi putem face!

  RemFunerare

  Seriozitate, respect, punctualitate
  Prețuri începând de la: 400 lei

  Servicii oferite

  • Îmbălsămare
   RemFunerare
   Gorj TARGU-JIU
   0761908050 remfunerare@yahoo.ro
   Blvd. Ecaterina Teodoroiu, 264
   http://Www.remfunerare.ro
   Remus Sapun

    

   AGENTIA FUNERARA STEFAN NON-STOP
   SERVICII FUNERARE NON-STOP IN BUCURESTI SI ILFOV

   AGENTIA FUNERARA STEFAN

   CU O EXPERIENTA DE PESTE 12 ANI VA OFERIM SERVICII FUNERARE DE CALITATE LA ORICE ORA FARA TAXE SUPLIMENTARE.
   Prețuri începând de la: 100 lei

   Servicii oferite

   • Îmbălsămare
     
    Bucureşti SECTOR 2
    0213111434, 0724503462 croitorustefan74@yahoo.com
    Str. MOSILOR, 131
    http://www.serviciifunerare.net
    Stefan Croitoru

     

    Servicii Funerare Bucuresti Bucuria Eterna Sector 1,2,3,4,5,6 Non-Stop 0769.900.100 / 0737.700.200
    Casa Funerara Bucuria Eterna Non-Stop 0769.900.100 / 0737.700.200 - ofera servicii funerare complete, de pompe funebre si produse funerare de inalta calitate la cele mai mici preturi din Bucuresti, judetul Ilfov.
    Experienta, profesionalismul si seriozitatea le punem in slujba dumneavoastra pentru a beneficia de un real ajutor.
    Echipa noastra va sta la dispozitie 24/24 si 7 zile / 7 oferind sprijin tuturor celor ce doresc sa apeleze la noi.

    Servicii Funerare - Gama Completa: Medic constatare deces, imbalsamare, toaletare decedat, impachetare, manipulare (sicriu / defunct), transport funerar (intern / international), transport (invitati / insotitori), preluare zona cargo, repatriere - expatriere, livrare sicriu, asezare decedat in sicriu, intocmire acte necesare inhumarii / incinerarii (certificat de deces, adeverinta inhumare, adeverinta sanepid / procuratura), inchiriere catafalc cu lumini, intermediere acte loc de veci, organizare ( parastas / pomenire / pomana), inscriptionat cruce, depunere capela, preot, dascal, cor bisericesc, transport (coroane / jerbe / flori), organizare procesiune funerara, achizitionare produse si efecte funerare, amenajare loc de veci, consultanta intocmire dosar ajutor.

    Produse Funerare ~ Gama Completa Sicrie (lux / traditionale), accesorii sicriu (manere / suruburi / crucifix), garnituri sicriu (respete), set orare, urne funerare, cruci( lemn / fier / marmura), monumente funerare, poze ceramica, catafalc cu lumini, capac frigorific, felinare ornamentale, coroane, jerbe, coronite, flori, prosoape, batiste, esarfe, doliu ( piept / usa), iconite sfintite, candele, lumanari, coliva, colaci (Cap / Prescure / Arhanghel), pachete cu produse de dulce sau de post, vase cu mancare gatita.

    S,C BAHDAN AWA S.R.L

    Casa Funerara Bucuria Eterna Non-Stop 0769.900.100 / 0737.700.200 - ofera servicii funerare complete, de pompe funebre si produse funerare de inalta calitate la cele mai mici preturi din Bucuresti, judetul Ilfov.
    Experienta, profesionalismul si seriozitatea le punem in slujba dumneavoastra pentru a beneficia de un real ajutor.
    Echipa noastra va sta la dispozitie 24/24 si 7 zile / 7 oferind sprijin tuturor celor ce doresc sa apeleze la noi.

    Servicii Funerare - Gama Completa: Medic constatare deces, imbalsamare, toaletare decedat, impachetare, manipulare (sicriu / defunct), transport funerar (intern / international), transport (invitati / insotitori), preluare zona cargo, repatriere - expatriere, livrare sicriu, asezare decedat in sicriu, intocmire acte necesare inhumarii / incinerarii (certificat de deces, adeverinta inhumare, adeverinta sanepid / procuratura), inchiriere catafalc cu lumini, intermediere acte loc de veci, organizare ( parastas / pomenire / pomana), inscriptionat cruce, depunere capela, preot, dascal, cor bisericesc, transport (coroane / jerbe / flori), organizare procesiune funerara, achizitionare produse si efecte funerare, amenajare loc de veci, consultanta intocmire dosar ajutor.

    Produse Funerare ~ Gama Completa Sicrie (lux / traditionale), accesorii sicriu (manere / suruburi / crucifix), garnituri sicriu (respete), set orare, urne funerare, cruci( lemn / fier / marmura), monumente funerare, poze ceramica, catafalc cu lumini, capac frigorific, felinare ornamentale, coroane, jerbe, coronite, flori, prosoape, batiste, esarfe, doliu ( piept / usa), iconite sfintite, candele, lumanari, coliva, colaci (Cap / Prescure / Arhanghel), pachete cu produse de dulce sau de post, vase cu mancare gatita.
    Prețuri începând de la: 100 lei

    Servicii oferite

    • Îmbălsămare
     S,C BAHDAN AWA S.R.L
     Bucureşti SECTOR 3
     0769900100, 0737700200 funerare_bucuria_eterna@yahoo.com
     Str. soldat StefanConstantin, 33
     http://www.funerarebuc.ro
     DanielCraciun

      

     SERVICII FUNERARE COMPLETE CU TALON DE PENSIE !!
     Firma DIVINA VIA SRL - SERVICII FUNERARE COMPLETE va sta la dispozitie NON STOP in cele mai dificile momente.
     Daca nu dispuneti de suma de bani necesara pentru cheltuieli de inmormantare, firma noastra va pune la dispozie IN AVANS toate produsele necesare unei inmormantari, dintr- o gama larga de sicrii, articole funerare, coroane, jerbe, lumanari, icoane, in schimb trebuie doar sa prezentati CUPONUL DE PENSIE a(l) decedatului(ei).
     ADRESA: Brasov str. Uranus nr. 21 scara A parter comercial judetul Brasov

     DIVIA VIA S.R.L.

     florarie si servicii funerare complete NON STOP
     Prețuri începând de la: 440 lei

     Servicii oferite

     • Îmbălsămare
       
      Braşov BRASOV
      0771701702, 0745332534 divinavia10@yahoo.com
      Str. URANUS, 21, parter comercial
      Csilla Suto

       

      Servicii Funerare CrisDoor Etern
      Asiguram servicii funerare non stop in Bucuresti si judetul Ilfov.
      Suntem o firma de pompe funebre ce oferim servicii funerare complete, de la consultanta si pana la organizarea de parastase,transport funerar, accesorii funerare ( sicrie, coroane, manere, crucifixuri ).
      Oferim servicii non stop in orice sector al municipiului Bucuresti si Ilfov.
      Servicii de pompe funebre 24h / 24h - Promptitudinea şi seriozitatea ne caracterizează pe deplin.
      Apeland la noi, beneficiati de servicii si accesorii funerare la cele mai mici preturi.

      CrisDoor Etern

      Serviciile oferite de noi sunt de cea mai buna calitate si la cele mai mici preturi din Bucuresti. Apeland la serviciile oferite de noi veti avea parte de un eveniment organizat perfect si fara complicatii. Preturile afisate sunt reale si contin TVA.
      Prețuri începând de la: 2 lei

      Servicii oferite

      • Îmbălsămare
        
       Bucureşti SECTOR 3
       0735422317 office@nonstopfunerare.ro
       Str. Calea Vitan, 224
       http://www.nonstopfunerare.ro
       Dumitru Cristian

        

       Servicii Funerare Roman - Funerare Rucsandra
       Nimic nu se compara cu pierderea unei persoane dragi! Intelegem momentele dificile pe care trebuie sa le parcurgeti si suntem alaturi de famila dumneavoastra, oferindu-va servicii funerare complete – prin acestea nu facem decat sa va implicam cat mai putin in aspectele organizatorice ale ritualului funerar, castigand astfel timp pretios in a sta langa ultimele clipe lumesti ale persoanei decedate.

       Gama noastra de servicii cuprinde:
       - consiliere psihologica individuala si de grup (gratuit)
       - consultant personal dedicat familiei decedatului 24/7, inainte si dupa inhumare (gratuit)
       - toaletare, cosmetizare, imbracare, imbalsamare si manipulare
       - transport funerar specializat, pe distante scurte si lungi
       - transport persoane la eveniment
       - gama completa de articole funerare traditionale, adaptate oricarui buget sau preferinte: sicrie, cruci, coroane naturale si artificiale, prosoape, lumanri, candele, galeti, chibrite, cani
       - organizarea inmormantarii cu toate ritualurile specifice
       - organizarea meselor de pomenire si a praznicelor
       - servicii de fotoceramica si gravura laser

       Telefon Urgente 24h
       0744-889.216
       0723-777.020
       www.funerarerucsandra.ro

       SC. POMPE FUNEBRE RUCSANDRA SRL

       Nimic nu se compara cu pierderea unei persoane dragi! Intelegem momentele dificile pe care trebuie sa le parcurgeti si suntem alaturi de famila dumneavoastra, oferindu-va servicii funerare complete – prin acestea nu facem decat sa va implicam cat mai putin in aspectele organizatorice ale ritualului funerar, castigand astfel timp pretios in a sta langa ultimele clipe lumesti ale persoanei decedate.

       Gama noastra de servicii cuprinde:
       - consiliere psihologica individuala si de grup (gratuit)
       - consultant personal dedicat familiei decedatului 24/7, inainte si dupa inhumare (gratuit)
       - toaletare, cosmetizare, imbracare, imbalsamare si manipulare
       - transport funerar specializat, pe distante scurte si lungi
       - transport persoane la eveniment
       - gama completa de articole funerare traditionale, adaptate oricarui buget sau preferinte: sicrie, cruci, coroane naturale si artificiale, prosoape, lumanri, candele, galeti, chibrite, cani
       - organizarea inmormantarii cu toate ritualurile specifice
       - organizarea meselor de pomenire si a praznicelor
       - servicii de fotoceramica

       Telefon Urgente 24h
       0744-889.216
       0723-777.020
       www.funerarerucsandra.ro
       Prețuri începând de la: 50 lei

       Servicii oferite

       • Îmbălsămare
        SC. POMPE FUNEBRE RUCSANDRA SRL
        Neamţ ROMAN
        0744889216, 0723777020 funerarerucsandra@gmail.com
        Blvd. Stefan Cel Mare, 1, Bl. M1
        http://www.funerarerucsandra.ro
        Emanuel Bosoi

         

        EDEN- Servicii Funerare
        Societatea noastra specializata in pompe funebre va pune la dispozitie capela mortuara, sicrie si tot ce aveti nevoie pentru inmormantare, venind in sprijinul dumneavoastra

        SC EDEN BARABANT SRL-D

        De la caderea lui Adam si Eva din Gradina Edenului a intrat pacatul in lume si odata cu el ... Moartea. In ceasul greu al despartii de cei dragi, firma Eden din Alba Iulia va ofera servicii funerare complete la preturi avantajoase menite sa satisfaca cerintele fiecaruia.
        Societatea noastra specializata in pompe funebre va pune la dispozitie capela mortuara, sicrie si tot ce aveti nevoie pentru inmormantare, venind in sprijinul dumneavoastra. Ne gasiti in Alba Iulia (cartier Barabant) pe Strada Macesului nr.13 sau ne puteti contacta NON-STOP la numerele de telefon afisate mai jos.
        0740 01 67 10
        0744 65 60 58
        Prețuri începând de la: 300 lei

        Servicii oferite

        • Îmbălsămare
         SC EDEN BARABANT SRL-D
         Alba ALBA IULIA
         0744656058, 0740016710 tarau.ioan@yahoo.com
         Str. Zlatnei, 43
         http://www.funerarealba.ro
         Ioan Tarau

          

         Memoris - servicii funerare
         Servicii funerare complete pentru eroii familiilor dumneavoastra.

         Memoris - servicii funerare

         Un om care a trecut prin viata, care a iubit, a muncit pentru cei dragi si a devenit un erou pentru ei, merita un serviciu funerar demn. Tocmai din acest motiv oferim servicii funerare complete oricarei familii care doreste sa gasesca in Memoris un sprijim necesar la momentul pierderii unei persoane dragi.
         Prețuri începând de la: 389 lei

         Servicii oferite

         • Îmbălsămare
          Memoris - servicii funerare
          Bucureşti SECTOR 6
          0746203202, 0746203202 suport@memoris.ro
          Str. Dreptatii, 2K
          http://www.memoris.ro

           

          SC MANA DE AUR MIKY SRL ARAD
          PRELUAM comenzi pentru colaci ,pausuri, cozonaci , filmari si poze.
          TRANSPORT morti din orice spital ( morga) intern si international la
          preturi avantajoase .
          PLATA se poate face dupa ridicarea ajutorului de inmormantare de care
          se ocupa tot firma .
          TOATE LA CALITATE MAXIMA CU PRETURI MICI .
          NU CREDETI ? CONVINGETI-VA !!!!!!
          TEL : 0745395142 0257461222 0743544674

          s.c MANA DE AUR MIKY srl ARAD

          -SICRIE 15 MODELE
          -ACOPERITOARE 10 MODELE
          -CRUCE TABLA
          -PROSOAPE
          -BATISTE
          -PANGLICA DOLIU
          -LUMANARI
          -CANDELE
          -COROANE DIN BRAD NATURAL
          SI ARTIFICIAL
          -CORONITE
          -JERBE ,ETC

          -SPALAT
          -IMBRACAT
          -MACHIAT
          -FORMOLIZAT (IMBALSAMAT)
          -CAPAC SICRIU FRIGORIFIC
          -VITRINA FRIGORIFICA PT SICRIU
          -OAMENI PT INCARCAT ,
          DESCARCAT - SICRIU
          -TRANSPORT CU MASINA FUNERARA
          -MUZICA FUNERARA
          -SAPAT GROAPA LA CIMITIR
          Prețuri începând de la: 135 lei

          Servicii oferite

          • Îmbălsămare
            
           Arad MINIS
           0257461222, 0745395142  
           Str. MINIS 118 C, 118
           mate miklos

            

           134567