Servicii funerare

Confidenţialitatea datelor

Informaţiile, a căror colectare şi transmitere este necesară pentru funcţionarea judicioasă a protocoalelor de comunicare din internet, vor fi colectate, prin intermediul sistemelor informatice şi a procedurile software pe care se bazează funcţionarea Site-ului, nu pentru a fi asociate cu subiecţi identificabili, dar putând fi folosite, în cazuri speciale prevăzute de lege, pentru a identifica Utilizatorii. În această categorie de date se includ:
    - adresele IP sau numele domeniului calculatorului,
    - adresele URL ale resurselor accesate,
    - orarul vizitei Utilizatorului,
    - metoda utilizată pentru a interoga serverul,
    - dimensiunea fişierului accesat,
    - codul numeric care indică stadiul interogării serverului (accesat, eroare etc.)
    - alţi parametri referitori la sistemul de operare şi la mediul informatic folosit de Utilizator.
 Ca în cazul oricărui operator, serverul va înregistra automat toate aceste date, pentru orice accesare, vizită sau utilizare a site-ului, în orice scop şi mod.
 
Cookie-uri
Un "cookie" este un identificator alfa-numeric care îl transferăm pe hard-discul dvs. prin intermediul browser-ului de web, atunci când vizitaţi site-ul nostru. Permite sistemului nostru să vă recunoască atunci când ne vizitaţi site-ul din nou şi ne permite sa îmbunătăţim serviciile oferite utilizatorilor noştri. Aceste informaţii de trafic vor fi utilizate pentru a spori conţinutul website-ului şi pentru a facilita utilizarea lui.
Nu vom urmări la ce pagini v-aţi uitat în timp ce vizitaţi site-ul nostru.
Dacă doriţi să respingeţi cookie-ul, vă puteţi configura browser-ul pentru a face acest lucru.